Nettmøte om fosterhjem

Vi har et stort behov for at flere melder sin interesse for å vurdere å bli fosterhjem. For mange er det første steget å delta på et digitalt informasjonsmøte.

Informasjonsmøte er et uforpliktende møte hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem.

Nettmøte onsdag 23. mars kl 20.00-21.00
 

► Her melder du deg på:
Digitalt informasjonsmøte | Bufdir (fosterhjem.no)

Informasjonsmøtet er for deg som er nysgjerrig på hvordan det er å være fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem, og som lurer på om det er noe for deg eller dere. Møtet er helt uforpliktende, og du binder deg ikke til noe ved å delta.

På møtet får du muligheten til å stille spørsmål om alt du lurer på. Du kan også ta kontakt med oss i etterkant av møtet om det er spørsmål du heller vil ta på tomannshånd.

Møtet holdes av våre rådgivere, som jobber med fosterhjem og rekruttering av fosterforeldre til daglig.

Velkommen til nettmøte!

Hilsen Bufetat