Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Mandag 23. august var det åpent møte i Møysalen der innbyggerne fikk presentert rammene for prosjektet

Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Det var presentasjon av arkitektteamene og man kunne komme med sine synspunkt og gi innspill til arkitektene.

Over 60 engasjerte innbyggere, politikere og fagpersoner stilte opp, og det kom mange gode innspill som kan benyttes videre i prosessen.

Følg prosessen Ny barneskole og hallstruktur i Sortland