Ny kommunedirektør i Sortland fra 1. mars 2021

Vi ønsker velkommen til Rita Johnsen, som nå tiltrer stillingen som kommunedirektør i Sortland.

Klikk for stort bilde 

Rita Johnsen (55) kommer fra stillingen som kommunalsjef for Helse og omsorg i Harstad kommune.

Hun har også vært rådmann i Målselv kommune. Ellers har hun erfaring som kommunalsjef, enhetsleder, daglig leder i bedriftshelsetjeneste, ledende helsesøster og sykepleier og lærer i videregående skole. Rita Johnsen er utdannet sykepleier, har videreutdanning som helsesøster, pedagogisk utdanning og videreutdanning i ledelse.