Ny oppfriskningsdose til de som er over 75 år

Ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Siden koronavaksinens effekt mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener myndighetene at det er grunn til å anbefale at de eldste og sykehjemsbeboere som tok 4. dose i fjor sommer og tidlig høst nå tar en ny oppfriskningsdose.

FHI anser det som sannsynlig at samme aldergruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24.  

Det bør gå seks måneder mellom dosene. De som ønsker ny dose, bør oppsøke tilbudet i løpet av april for å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen.  

Behovet for ny dose nå er lavere for dem som i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått koronasykdom.  

Koronavaksinering skjer fortsatt på apotek i Sortland kommune, og du bestiller time selv. 
► Koronavaksinering - Sortland kommune

De som bor på sykehjem og de som har tjenester fra hjemmetjenesten og ikke kan komme seg til apotek, vil få informasjon og ev. vaksine via dem.
 

Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Behovet for videre vaksinasjon kan være avhengig av mange individuelle faktorer. Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.

Ny oppfriskningsdose anbefales til de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere - FHI


Sture Jacobsen
Kommunalsjef helse og omsorg