Ny søknadsfrist: Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2020?

Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.
Vi utvider søknadsfristen til 20. januar.

Klikk for stort bilde

Utlysningsrunde, Den Kulturelle Spaserstokken:
Vi tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere + arrangører som ønsker å gjøre arrangementer for eldre i 2020.

Søknad sendes til Spaserstokk-komitéen senest 20. januar 2020
postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Søknaden bør inneholde:
                - Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
                - Informasjon om program/innhold
                - Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener
                - Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
                - Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode, o.l.
                - Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2020.

For spørsmål, kontakt fritidsleder/sekretær for Spaserstokk-komitéen
Øystein Bjørstad Lindbeck
Telefon 76 10 91 59

Den kulturelle spaserstokken

Kontaktinfo

Øystein Bjørstad Lindbeck
Fritidsleder
76 10 91 59