Nye smitteverntiltak i Sortland fra 20. januar

Som følge av regjeringens oppdaterte anbefalinger, er de lokale tiltakene justert. Dette gjelder for Sortland kommune de neste to ukene:

Klikk for stort bilde 

Tiltak i Lofoten og Vesterålen i forbindelse med utbruddet rundt Oslo

Oversikt over nasjonale tiltak

 

Kriseledelsen i Sortland kommune har gjennomgått regjeringenes tiltak, og for Sortland kommune betyr dette:

 • Sortland ungdomsskole og Voksenopplæringen fortsetter med rødt nivå ut uke 3 og går over til gult nivå fra uke 4.  Det er sendt ut egen informasjon fra skolene til elever og foresatte.
   
 • Sortlandshallen og Blåbyhallen åpner for innendørs organiserte idrettsaktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år fra 19. januar. For denne gruppen unntas også anbefaling om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten. Fra 25. januar gjelder dette også voksne over 20 år. Aktiviteten må her utøves etter retningslinjer og anbefalinger til de ulike forbundene. Det er imidlertid ikke anledning med kamper, cuper og stevner, hverken for barn eller voksne.
   
 • For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det fortsatt til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.
   
 • Kulturarrangement og kulturskole arrangert av Kulturfabrikken - informasjon om tiltak vil bli sendt ut fra Kulturfabrikkens hjemmesider.
   
 • Servicetorget og dokumentsenteret på Rådhuset, Kystnæringssentret og Sortland havn åpnes for fysisk oppmøte fra 20. januar, men befolkningen oppfordres likevel til å ta kontakt på telefon og e-post.
   
 • Faglige møter med kommunen gjennomføres fortrinnsvis digitalt, men det er anledning til fysiske møter der dette anses nødvendig og der smittevernregler kan overholdes. Avtale gjøres via e-post eller telefon med saksbehandler.
   
 • Hjemmekontor for ansatte: Regjeringen anbefaler fortsatt hjemmekontor for de arbeidsplasser der dette er mulig der det er høyt smittettrykk. De ulike kommunalsjefområdene gjør egne vurderinger.
   
 • Ansatte i kommunen skal fortsatt begrense all tjenestereiseaktivitet til å gjelde kun det som er nødvendig for utførelse av arbeidet.
   
 • Fysiske møter unngås i den grad det ikke er nødvendig. Det legges opp til at møteaktivitet i størst mulig grad gjennomføres digitalt. Interne møter kan avholdes fysisk dersom smittevernreglene kan overholdes.