Nye smitteverntiltak i Sortland fra 5. januar

Etter at regjeringen kom med nye regler og anbefalinger for å få bedre kontroll på smittespredningen i landet, innfører også Sortland kommune tiltak for å hindre smittespredning. Sortland kommune oppfordrer alle innbyggere i kommunen til å følge de sentrale og lokale smitteverntiltakene slik at vi unngår en ny smittebølge.

Klikk for stort bilde 

Stenger kontorer for fysisk oppmøte

Servicetorget og Dokumentsenteret i Rådhus I, Kystnæringssentret og Sortland Havn stenger for fysisk oppmøte fra tirsdag 5. januar til mandag 18. januar, men kan nås på telefon og e-post. Andre faglige møter med kommunen gjennomføres så langt det er mulig digitalt.

Sentralbordet har normal åpningstid på telefon 76 10 90 00, kl. 10.00-14.00.
Vi kan også nås på e-post: servicetorget@sortland.kommune.no
Her finner du utfyllende kontaktinformasjon
 

Regjeringens smitteverntiltak skiller mellom regler og anbefalinger. De sentrale tiltakene er gjeldende til 18. januar.
 

Kriseledelsen i Sortland kommune har i et møte mandag 4. januar gjennomgått regjeringenes regler og anbefalinger, og vedtatt følgende tiltak i perioden frem til 18. januar 2021:

 • Sortland ungdomsskole, Voksenopplæringen samt Sortland videregående skole går over til rødt nivå. Sortland ungdomsskole og Voksenopplæringen arbeider mandag 4. januar med hvordan organisering av undervisningen skal foregå de neste 14. dager. Det vil bli sendt ut egen informasjon fra skolene til elever og foresatte.
   
 • Kulturarrangement og kulturskole arrangert av Kulturfabrikken: informasjon om tiltak vil bli lagt ut på Kulturfabrikkens hjemmesider.
   
 • Sortland kommune vil så langt det er mulig sørge for aktivitetstiltak for sårbare barn. All innendørs organisert idretts- fritids- og livsynsaktiviteter anbefales å utgå frem til 18.01. 21 i tråd med nasjonale anbefalinger. Det oppfordres til at organiserte treninger flyttes utendørs i stedet for å avlyses. 

 • For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.
   
 • Sortland kommune innfører hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
   
 • Ansatte i Sortland kommune skal begrense all tjenestereiseaktivitet til å gjelde kun det som er nødvendig for utførelse av arbeidet. Fysiske møter unngås i den grad det ikke er absolutt nødvendig. Det legges opp til at all møteaktivitet i størst mulig grad gjennomføres digitalt.

 

Randi Gregersen
Kommunedirektør