Nye studietilbud i Vesterålen

Nord universitet har det siste året jobbet tett med regionen for å imøtekomme behov for kompetanseheving i Lofoten og Vesterålen.

Nord Universitet leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag.

-For arbeidslivet i regionen og den enkelte student er det viktig at det er mulig å studere i Vesterålen, uten å måtte flytte eller reise langt. Vi vet at noe av det som forhindrer kompetanseheving er tidsbruk, kapasitet til å sjonglere studier med jobb og privatliv, og mangel på tilrettelegging fra arbeidsgiver, noe som ofte er knyttet til i sårbarhet i bedriften fordi ansatte i perioder er borte fra jobb grunnet studier, sier Barbro Fjellheim Holm, studieleder for Nord universitet avdeling Vesterålen.

Nord universitet avdeling Vesterålen vil nå utvide studietilbudet sitt og kan tilby fra 2022/2023 studier i blant annet: akvafleks, fuglekjennskap og E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi.

-Det at studiene legges ut fra de sentrale campus, gjør at flere i distriktene får anledning til å tilegne seg kunnskap innen sitt felt.  Samtlige fem fakultet ved Nord universitet tilbyr med dette studier i Vesterålen, noe som gir gode muligheter for kompetanseheving både i offentlig og private sektor, sier Holm.

Sortland kommune er svært fornøyd

Kommunedirektør Rita Johnsen, sier at Sortland kommune er svært fornøyd med at Nord universitet har utvidet studietilbudet i Vesterålen. Flere av studietilbudene vil kunne bidra til økt kompetanse og bedret kvalitet for innbyggerne i vår kommune og region. Sortland kommunes ledere er i gang med å utarbeide kompetanseplaner for egne virksomheter og studietilbudet til Nord universitet i Vesterålen vil bidra positivt til den kompetanseutviklingen vi har behov for.

 

Kilde: Nord universitet