Nytt økonomisystem i kommunen gir deg som mottaker noen endringer

Sortland kommune tok i bruk nytt økonomisystem 1. januar 2021. Dette vil innebære noen endringer for deg som mottaker av faktura fra kommunen.

Klikk for stort bilde 

 • Eksisterende eFaktura-avtaler er avsluttet, og det må opprettes nye avtaler.
  Kundenummeret hos kommunen er din eFaktura-referanse.
 • Alle AvtaleGiro-avtaler er flyttet til det nye økonomisystemet.
 • Kunder som benytter BrevGiro må selv ordne med utfylt giroblankett. Det oppfordres til å ta i bruk AvtaleGiro, og ved oppretting av AvtaleGiro-avtale bruker du KID-nummer fra den første fakturaen du mottar etter 1. januar.
   

Orientering om nye gebyrer og avgifter

I kommunestyresak 077/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt nye vann-/avløpsgebyrer og ny eiendomsskattesats, gjeldende fra 1. januar 2021.

 • Vanngebyr reduseres med 4,5 %.
 • Avløpsgebyr reduseres med 1,6 %.
 • Det er ikke vedtatt noen justering av tilknytningsgebyrer.
 • Eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 ‰ i 2020, til 4 ‰ i 2021. Samtidig økes eiendomstakstene med 10 % i forhold til opprinnelige takster.
   

Orientering om renovasjonsgebyrer og antall bruksenheter

Reno-Vest har tatt i bruk informasjon fra matrikkelen for utstedelse av gebyrer. Dersom matrikkel-informasjonen inneholder feil antall bruksenheter, eller bygningskode, må feilen meldes skriftlig til Sortland kommune v/byggesak.
Endring av bolig til fritidsbolig eller antall boenheter