Nytt om strandrydding i 2023

Reno-Vest har ikke fått tilskudd til å organisere aksjonen i 2023, men for den enkelte strandrydder skal ikke endringen ha så mye å si. 

Nylig fikk Reno-Vest avslag på søknad om midler til å koordinere strandrydding for kommunene. Dette medfører at Reno-Vest ikke kan organisere aksjoner, sette ut containere eller transportere avfall i år, og de har ikke sekker eller utstyr for de som ønsker å rydde strender. 

Hva nå?

Reno-Vest tar fortsatt imot innsamlet og levert avfall til deres anlegg, og du som strandrydder kan søke om refusjon for utgiftene forbundet med å håndtere dette avfallet

NB! Det er kun gjennomsiktige plastsekker som kan brukes, svartsekker tas ikke imot.

For å levere avfall fra strandrydding til gjenvinningsstasjonene må du ha en ryddekode. En slik får du ved å registrere ryddingen på rydde.no eller i Rydde-appen på din mobiltelefon.
 

Frivillige kan søke om å få dekket kostnader

Strandryddere kan klikke seg inn på holdnorgerent.no for å få refundert utgifter i forbindelse med ryddeaksjonen. Utgifter til innlevering/mottak av avfall samt ryddeutstyr som sekker og hansker dekkes av refusjonsordningen. Det er også mulig å søke refusjon for transport av frivillige til og fra ryddeaksjonen, og enkel bevertning av frivillige opp til 100 kroner per frivillig per aksjon.

I tillegg kan frivillige ryddere av norske strender og vassdrag søke om støtte fra Handlens Miljøfond. I 2023 lyser Handlens Miljøfond ut mer enn 30 millioner kroner til frivillig ryddig, og første utlysning har frist 28. april.