Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for hotell på gnr. 15, bnr. 2193 m.fl.

Klikk for stort bilde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres 30 dagers offentlig ettersyn av forslag til utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og Nordic Investment AS for oppføring av hotell på gnr. 2193, 2216 og 2288 (ved Kulturfabrikken).

Saksfremlegg og FS-vedtak om offentlig ettersyn

Eventuelle merknader til avtalen merkes med saksnr. 18/1621 og sendes til postmottak@sortland.kommune.no eller

Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland