Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Kjempenhøy 9

Sortland formannskap har i sak 094/18 vedtatt å legge fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kjempenhøy 9 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Klikk for stort bilde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 annet ledd legges forslag til utbyggingsavtale for Kjempenhøy 9 ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 08.09.18 – 08.10.18. 

Dokumentet er tilgjengelig i papirversjon på kommunens Servicetorg.
Eventuelle merknader til avtalen merkes sak 17/756 og sendes til postmottak@sortland.kommune.no
innen 08.10.2018.