Offentlig ettersyn - reguleringsplaner fv.82 Strand-kommunegrense Andøy

 Statens vegvesen legger ut reguleringsplaner for fv. 82 Sortland - Holmen og Reinsnes/Åsvatnet - Forfjord til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.-13.03.2017.

Plandokumenter 

Plandokumentene er også tilgjengelig i papirformat på Servicetorget, Rådhus I.

reguleringsplan1 - Klikk for stort bilde

Sist endret 16.02.2017