Offentlig ettersyn - søknad fra Reno-Vest IKS om tillatelse til mottak og deponering av PFAS-forurensede masser

Reno-Vet IKS har søkt Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til deponering av PFAS-forurensede masser.

Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde   

Les mer om saken på Fylkesmannen sine sider

Dokumentene er tilgjengelig i papirformat på kommunens Servicetorg.
Åpningstid 10.00-14.00 mandag-fredag. Frist for høringsuttalelse er 10. august 2020. 

Merknad sendes:
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 Bodø

eller e-post til: fmnopost@fylkesmannen.no