Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale for vannledning til Holmen lakseslakteri

Med hjemmel i Plan og Bygningsloven §17-4 skal kommunen fremlegge fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.