Omkjøring ved anleggsarbeid - Myrland

Strekningen vil bli stengt for myke trafikanter, disse bes benytte Steiroveien.

Oppdatering:

På grunn av anleggsarbeid, vil FV 82 ved Myrland være stengt. Omkjøring vil bli skiltet.

Arbeidet vil pågå fra onsdag 23. august til fredag 8. september.

Strekningen vil bli stengt for myke trafikanter, disse bes benytte Steiroveien.

Omkjøring