Områdeplan Rundheia og Lamarkbakken

Vi ønsker dine meninger!

Sommeren 2021 vedtok Sortland kommune oppstart planarbeid for Lamarkbakken og Rundheia boligfelt. Totalt fem grunneiere i området har, etter oppfordring fra kommunens planavdeling, gått sammen om et felles plansamarbeid. Det er utarbeidet et planprogram, som har vært på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet, som sier noe om hvordan planprosessens skal gjennomføres, skal nå fastsettes av formannskapet. I neste omgang skal selve planen utformes.

Planarbeidet er av kommunens planavdeling foreslått gjennomført som en såkalt områderegulering. Plantypen områderegulering forutsetter en større grad av kommunal deltagelse i prosessen, enn ved utarbeidelse private detaljreguleringer.

Formell tiltakshaver i denne saken er Sortland Gård AS, som er én av de fem grunneierne som har inngått samarbeid. Ansvarlig planlegger er Norconsult v/ Lars André Uttakleiv. De fem involverte grunneierne er som følger:

  • Sortland Gård AS, gnr.15, bnr. 1
  • Lamarka Eiendom AS, gnr 15, bnr. 6
  • Tre-bo AS, gnr 15, bnr. 2292
  • Sortland Kommune, gnr 15, bnr 879
  • Sortland Panorama AS, gnr. 15, bnr. 1980

Kommunen ønsker å få avklart innbyggernes synspunkter. Deltagelse i spørreundersøkelser, innsending av merknader og annen medvirkning vil være et godt bidrag for å opplyse saken.

Plantypen områderegulering innebærer at kommunen har fullt innsyn i, og eierskap til alle kvalitative og kvantitative undersøkelser. Undersøkelser som i neste omgang blir del av kommunestyrets beslutningsgrunnlag.

Vi håper at så mange som mulig bidrar med lokalkunnskap, ideér og innspill. Under finner du informasjon om hvordan du kan bidra og hvor du kan finne informasjon om saken:

 

Hvordan kan du medvirke:

► Spørreundersøkelse åpen for alle 13.10.21 - 08.11.21

► Digitalt innspillsmøte, åpent for alle
     Mandag 15.11.2021 kl. 1800-1930 - digital påmelding (påmeldingsfrist 14.11.21)
 

Hvor finner du mer informasjon: 

► På prosjektets hjemmeside/kartfortelling.

► Se også presentasjonen som ble vist på folkemøtet 13. oktober 2021:
Folkemøte 13 okt_LAU_siste (PDF, 4 MB)