Oppfordring til innbyggerne i Sortland kommune

I forbindelse med nåværende smitteutbrudd har kommunen hatt stor pågang av henvendelser til koronatelefonen og legekontorene.

 Klikk for stort bilde 

Har du spørsmål angående vaksineringen eller må melde avbud til/endre oppsatt time til vaksinering?
Sende e-post til: koronavaksinering@sortland.kommune.no eller ring 952 64 203, dersom du ikke har mulighet til å sende e-post.

Medisinske spørsmål i forhold til vaksinering rettes til fastlege.
 
Henvendelsene til legekontorene har også økt betraktelig de siste dagene. Vi ber befolkningen ikke kontakte legekontoret dersom henvendelsen kan utsettes, og ikke er akutt.
Videokonsultasjoner vil bli brukt i den grad det er mulig.