Oppgradering av kommunens sak- og arkivsystem fra nyttår

Sortland kommune skal ved nyttår oppgradere sak- og arkivsystemet, og i den forbindelse vil det i tillegg bli utført skarpt skille på vårt arkiv.

Dette medfører at vi avslutter alle saker som er opprettet i dagens driftsbase/versjon, for så å opprette pågående saker i ny versjon av saksbehandlersystemet over nyttår, slik at saksbehandlingen kan fullføres der.

Dette er et stort og krevende arbeid, som vil kunne føre til noen forsinkelser på saksbehandlingen. Vi beklager de eventuelle forsinkelser som måtte komme.

Postliste og politisk møtekalender for 2023 vil tidligst være tilgjengelig i slutten av uke 1.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med:

  • Åse (dokumentsenter) telefon 952 64 204
  • Gunn (dokumentsenter) telefon 952 64 205
  • Eva Bergli (avdelingsleder fellestjenesten) telefon 952 64 203

 

Eva Bergli
Avdelingsleder fellestjenesten