Opphør av bobilparkering ved den gamle brannstasjonen

Bobilparkering ved den gamle brannstasjonen er nå opphørt. Ved Norturaeiendommen i Strandgata er det fortsatt mulig å parkere bobil.

Årsaken til opphør av bobilparkering ved gamle brannstasjonen er at området skal benyttes til rigg-/lagerområde for to kommende prosjekter i kommunens regi i Sortland sentrum: Bygging av fortau i Nordre Frydenlund, og prosjektet som skal føre frem til rundkjøring på Kjempenhøy.