Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Strandskog Næringsområde – N/F 10» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland formannskaps behandling av f-sak 119/17 den 24.08.2017 om oppstart av reguleringsarbeid for samme område. Her legges det til grunn at utarbeidelse/inngåelse av en utbyggingsavtale er en forutsetning for tiltak innenfor planområdet, og at en slik bestemmelse følgelig vil være del av planbestemmelsene.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med næringsaktørene i dagens Strandskog næringsområde. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 17/1306»

Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde