Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Det kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for nytt hotell ved Kulturfabrikken. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og Nordic Investment AS for oppføring av hotell ved Kulturfabrikken. Utbygging skjer i henhold til reguleringsplaner med planID 2009257 og 2011300. 

Dersom du har spørsmål eller innspill til forhandlingene kan disse sendes til:
postmottak@sortland.kommune.no eller

Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland

Merk din henvendelse med saksnr. 18/1621.