Oppstart av Pårørendeskole

Demensteamet i Sortland inviterer til Pårørendeskole. Oppstart tirsdag 21. februar.

Oppstart 21. februar 2023
Kurskvelder: 28/2, 7/3, 14/3, 21/3

Lamarktunet
kl. 18.00-20.30
Felles forelesning og gruppesamtaler i mindre grupper

Egenandel 300,-. Enkel servering

Påmelding innen 14. februar:
demensteamet@sortland.kommune.no
Telefon 958 94 956, Merete Johnsen

Pårørendeskole er for deg som: 

 • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom.
 • Ønsker informasjon og kunnskap om demens og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen.
 • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon.
   

Tema for forelesningene

 • Om demens; Sykdomstilstandene, bakgrunn, tegn/symptomer, utvikling og medisinsk behandling.
 • Pårørende sine opplevelser
 • Lovverk og rettigheter
 • Kommunikasjon
 • Tilrettelegging av hverdagen
 • Omsorgskjeden, hjelpeapparatet

Velkommen!

Demensteamet i Sortland kommune