Oppstart av utvendige arbeider på østsiden av Rådhus II

Det vil i uke 8 bli oppstart av opparbeidelse av parkeringsplasser og ambulanseinngang til nytt legekontor i Rådhus II.

I den forbindelse må det påregnes noe støy og anleggstrafikk. De som ferdes i området bes være oppmerksomme på, og respektere evnt sperringer og anvisning på hvor det er trygt å ferdes. Arbeidet vil pågå 6-7 uker.

Klikk for stort bilde