Påkjørsel av storvilt

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland gjøres til Nordland Politidistrikt på telefon 02800. Politiet videreformidler og koordinerer ettersøk og rydding av veibanen dersom behovet skulle tilsi dette. Politiet koordinerer videre med kommunen som har avtale med mannskaper som gjennomfører ettersøk og eventuelt avliving av skadet vilt.
Alle situasjoner der vilt utgjør en trussel for liv og helse skal varsles til Politiet.

Klikk for stort bilde 

Dette gjør du ved påkjørsel av storvilt:

  • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink
  • Få oversikt over eventuelt skadde personer og ring 113 dersom de trenger hjelp
  • Ring 02800 for å varsle politiet med èn gang, slik at ettersøk kan starte så tidlig som mulig og viltet unngår unødig plage
  • Merk påkjøringsstedet med et viltband eller annet (tau, pose eller lignende)
  • Oppsøk lege hvis du har smerter i nakke eller hode etter påkjørsel

Spørsmål og henvendelser til Sortland kommunens viltforvalter kan sendes pr e-post eller post,
men svar kan bare påregnes innenfor arbeidstiden mellom kl. 08:00 – 15:30.

Kontaktinformasjon kommunens viltforvalter:
Jostein Holmeng
josten.holmeng@sortland.kommune.no

Telefon 958 86 027 eller 76 10 90 61