Pandemien er ikke over

Selv om at landet ble gjenåpnet 25. september, så betyr ikke det at pandemien er over. Pandemien er over i en ny fase.

Alle over 18 år som ønsker vaksine er vaksinert, det samme med mange barn over 12 år. Vaksinen gjør at færre smittede blir alvorlig syke og smittetall er ikke i seg selv avgjørende, det er det som vil avgjøre eventuelle tiltak fremover. Det vi følger med på nå er innleggelser og alvorligheten av sykdom. 

I Sortland kommune følger vi nasjonale retningslinjer for testing og smittesporing. Det ligger god befolkningsrettet informasjon på helsenorge.no og jeg anbefaler alle om å gå inn der og bli kjent med disse nettsidene.  

Det testes mye i Sortland nå, både selvtester og hurtigtester. Alle positive selvtester og hurtigtester skal bekreftes med PCR, så dersom du tar en selvtest og denne er positiv, må du ta kontakt med koronatelefonen for å få tatt en PCR-test.  

Det er også mye aktivitet på koronatelefonen, så det kan være litt ventetid der for tiden. Testsenteret gjør en fabelaktig jobb med testing og koronatelefon, og jeg bøyer meg i støvet for disse dyktige medarbeiderne.  

Hvis det skulle bli aktuelt med lokale tiltak, så vil dette bli kommunisert ut i god tid til både befolkning og næringsliv. På kommunens hjemmeside, har vi under pandemien hatt en telling på antall positive PCR-tester. Denne oppdateres ved positive tester, de som ønsker eksakte smittetall kan gå inn på Sortland kommunes hjemmeside. Per nå vil det ikke bli sendt ut pressemelding når det oppstår nye enkelttilfeller.

Det viktige fremover er at alle husker at pandemien ikke er over. Covid-19 vil vi ha blant oss i lang tid fremover. Det er viktig å følge råd om å holde seg hjemme når man er syk, huske håndhygiene og holde avstand der det er mulig. Dette for å begrense smitte med Covid-19, influensavirus og omgangssyken.  
 

Mette Røkenes
Kommuneoverlege