Parkeringshus i sentrum

Administrasjonen ønsker kontakt med næringsliv/utbyggere som måtte ha tanker og meninger om parkeringshus.

Kommunestyret vedtok i desember 2021 bl.a. å be kommunedirektøren om å «utrede forslag til et parkeringshus i sentrum som skal være for alle som jobber og trenger heldags parkering». Sak skal legges frem for formannskapet i februar i år. Saken skal legges frem for formannskapet i februar 2022.

Invitasjon til dialog
Som en del av dette arbeidet ønsker administrasjonen kontakt med næringsliv/utbyggere som måtte ha tanker og meninger om parkeringshus. Det inviteres derfor til dialog om dette, selv om det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger noe konkret forslag i saken.

Den eller de som måtte ønske dialog med kommunens administrasjon som del av forberedelsene til fremlegging av slik sak, bes sende e-post-henvendelse til postmottak@sortland.kommune.no merket «Parkeringshus sak 22/261». Kommunen vil deretter ta kontakt.