Perfekt timing for “Byforening”

Sortland kommune inviterte til arbeidsmøte for en “byforening” på Lille Kvitnes 18. oktober 2022, og responsen var overveldende. 

Hovedmålet i GNIST –programmet var å etablere en samarbeidsarena for å jobbe ilag med næringslivet, det frivillige liv og ildsjeler med steds - og næringsutvikling på Sortland. Derfor inviterte Sortland kommune til arbeidsmøte for en “byforening” på Lille Kvitnes 18.oktober 2022, og responsen var overveldende.

Til stede var det totalt 45 representanter fra næringsliv, gårdeiere, Sortland ungdomsråd, eldrerådet, kommuneadministrasjon, Leva Urban Design som jobber som prosjektleder for Gnist-prosjektet til Sortland kommune og Egga Utvikling. 

Næringssjef Viktor Johnsen fortalte om Gnist-prosjektet som Sortland kommune har vært en del av. Der har det vært jobbet intensivt med å se på hvilke muligheter som kan oppstå mellom land og vann i Sortland Sentrum.  

Gjennom GNIST-prosjektet har det blitt hentet inn innspill og gjennomført flere workshops med aktører, politikere og grunneiere, samt at ungdom og andre innbyggere har bygget sine bidrag til møteplasser langs havnepromenaden. Resultatene fra prosjektet kan man se i en fysisk bylivsmodell som står utstilt på Kulturfabrikken.

Aslaug Tveit fra Leva Urban Design, prosjektleder for Gnist, oppfordret kommunen til å bruke et bybudsjett i videre utvikling av sentrum, og å være en katalysator som muliggjør utvikling.

Det har vært snakket om behovet for en byforening -en plattform for samarbeid i sentrum i lengre tid. Blant annet kom det innspill om dette fra forprosjektet «Den Blå Kulturbyen»  og Visit Vesterålen.

  • I kommunens arbeid med byutvikling har vi savnet en god samarbeidsplattform i arbeidet med utvikling av sentrum.  Det er så mange positive krefter i Vesterålen og jeg tror vi må tenke nytt i forhold til å jobbe i lag om å skape et mer attraktivt sted. Med hovedmål om å etablere en samarbeidsarena, søkte vi derfor om å delta i DOGAS innovasjonsprogram. Sortland ble plukket ut til å være Nordlands GNIST-kommune.  DOGA og Nordland fylkeskommune har finansiert et designteam bestående av Leva Urban, Studio NN og Klimaantropologene. Jeg er imponert over hva som har kommet ut av de få månedene prosjektet har pågått, sier prosjektleder for GNIST og Kommunearkitekt Kristine Røiri.  

I prosessen med å realisere en samarbeidsarena har dette konkretisert seg til å bli en byforening, og nå går vi fra fra ord til handling. Arbeidsgruppen og kommunen har jobbet sammen, og ser nytten i å opprette et samarbeid som koordinerer og samler de kreftene som ønsker å utvikle en levende by.

  • Dette viser at det er en perfekt timing for en byforening, som ikke bare nødvendigvis handler om handelsstanden, men en mer proaktiv forening på tvers av hele aktørbildet. Et av rådene som kom fra Leva Urban Design var å legge opp til et forpliktende samarbeid mellom kommunen og næringsliv slik at man forplikter hverandre til å drive byutviklingen fremover, sier Johnsen.

Egga Utvikling vil bistå prosjektet i etableringsfasen med prosjektledelse og som sekretariat. Prosjektleder i Egga, Julia Holm sa følgende om etablering av Byforening:

  • Responsen på arbeidsmøtet var overveldende og bekrefter næringssjefens påstand om god timing. Fremover er det viktig at vi har en god og inkluderende prosess, og god kommunikasjonsflyt, slik at vi beholder dette fantastiske engasjementet. Vi ønsker god dialog med alle aktører som har idéer, perspektiver og vil engasjere seg i etableringen. En proaktiv byforening kan være med å gjøre Sortland til et attraktivt sted å bo, jobbe i, investere i eller besøke, og for å få det til, må alle jobbe ilag, sier Holm.

Gnist-prosjektet har fått støtte fra DOGA og Nordland Fylkeskommune. Nå skal de gode innspillene og faktiske tiltakene videreutvikles gjennom bylivsmodellen, bybudsjett og gjennom innsats og samarbeid mellom kommunen, næringslivet, lag og foreninger, frivillighet og innbyggere.

Hva skjer nå?

Interimstyret skal ha sitt første styremøte 26.10.2022 for å konstituere seg og starte jobben med etablering av Byforening. Interrimstyre er næringssjef Viktor Johnsen, Tone Toften, Ida Holmøy, Ingar Hansen, Raymond Olsen, Bjørn Heireng og Geir Abel Ellingsen.

Interrimstyret håper at næringslivet, lag og foreninger, frivilligheten, ungdomsråd, rådet for eldre og andre aktører vil bidra med sin kunnskap og sine erfaringer inn i arbeidet med å få ei god organisering av Byforeningen.

Interimstyret vil gjøre det mulig for alle å komme med innspill og bidra i etableringsfasen av Byforeningen.

Hvordan kan du påvirke prosessen?

  • Har du innspill til etableringen av byforeningen?

Her er link til vårt innspillskjema: Sortland byforening (office.com)

  • Ønsker du å bidra i etableringen - meld deg til prosjektleder Julia Holm på julia@egga.no

Byforening - arbeidsmøte