Plan for asfaltering, uke 34

Asfalteringen på kommunale veier fortsetter i uke 34

Fremdriftsplan:

Mandag 23.08.: Karles vei og Hålogalandsveien
Tirsdag 24.08.: Snorres vei (nord for Kong Øysteins vei) og stikkvei til Lykkentreffveien
Onsdag 25.08.: Lamarkveien (nordre) og øvre del av Søndre Frydenlund allé
Torsdag 26.08.: Resten av Søndre Frydenlund allé 

Det vil også foregå asfaltering i Tjønnvollbekken boligfelt. 

Klikk for stort bildeAsfaltering i Bjørklundveien Ørjan Mathillas  

Videre skal det asfalteres på følgende veier:  

- Øvermarka
- Kirkåsveien (fire nye fartshumper)

Under asfalteringen vil veiene være stengt for trafikk. Vi anmoder beboere langs veiene om å gå/sykle til jobb/skole, eller parkere sine kjøretøy på annet egnet sted mens veien deres er stengt. Ved arbeid i Søndre Frydenlund allé og Kirkåsveien vil det tilrettelegges for omkjøring. 

Ikke kjør, gå, sykle eller ta på nylagt asfalt. Denne kan være varm og/eller klebe seg fast i sko, dekk, hud, osv. Etterfølg instruksjoner fra anleggspersonell.
Kjøretøy m.m. som er plassert til hinder for arbeidet kan bli fjernet for eiers kostnad, med hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Ved utrykning vil arbeidet stanses og nødetater vil kunne passere.