Planprogram habilitering/rehabilitering - høring

Planprogram Habilitering /rehabilitering legges ut til høring med høringsfrist 8. februar 2019.

Klikk for stort bilde

Innspill til planprogram bes merket med saksnummer 18/1511, og sendes til

Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland

eller som e-post til postmottak@sortland.kommune.no