Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022-2025

Offentlig ettersyn - Planprogram, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022 - 2025

Sortland formannskap vedtok i møte 24.03.2022 sak 038/22 å legge planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022 - 2025 ut til høring og offentlig ettersyn.

Planprogram (PDF, 448 kB)

Eventuelle merknader sendes til:
postmottak@Sortland.kommune.no innen dato 9. juni 2022 og merkes 022/1056.

Merknader kan også sendes skriftlig til Sortland kommune, Vesterålsg. 57, Postboks 117, 8401 Sortland.