Plikter ved viltpåkjørsler

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland skal meldes til Nordland Politidistrikt på telefon 02800.

Politiet videreformidler og koordinerer ettersøk og rydding av veibanen dersom behovet skulle tilsi dette.

Dette gjør du ved påkjørsel av storvilt:

  • Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink
  • Få oversikt over eventuelt skadde personer og ring 113 dersom de trenger hjelp
  • Ring 02800 for å varsle politiet med èn gang, slik at ettersøk kan starte så tidlig som mulig og viltet unngår unødig plage
  • Merk påkjøringsstedet med et viltband eller annet (tau, pose eller lignende)
  • Oppsøk lege hvis du har smerter i nakke eller hode etter påkjørsel

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell
Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt

Spørsmål og henvendelser til Sortland kommunens viltforvalter kan sendes pr e-post eller post.
 

Hvordan opptre i møte med elg?

Tar du elgens signaler på alvor, er det som regel trygt å møte skogens konge. Det er sjelden at elgen går til angrep, men det kan skje hvis den blir stresset. Her kan du få tips og se illustrasjoner som viser elgens kroppsspråk
 

 

Kontaktinfo

Jon Ødegård
Skog- og viltforvalter
95264491