Rammeavtale - intern transport av tøy, post, mat og blodprøver i Sortland kommune

Sortland kommune gjennomfører en tilbudskonkurranse om utkjøring og henting av tøy, mat, post og blodprøver. Konkurransen gjennomføres som reservert kontrakt jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8 begrenset til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet.

Klikk for stort bilde

Her finner du mer informasjon og konkurransegrunnlag.

Tilbudsfrist 1. februar 2019 kl 12.00.