Re-godkjent som trafikksikker kommune

I 2015 var Sortland en av de to første kommunene som fikk godkjenning som trafikksikker kommune. 6. april ble Sortland kommune re-godkjent av Trygg trafikk som trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Her kan du lese mer om kriteriene for å bli en trafikksikker kommune.

Ønsker å heve trafikksikkerhetsplanen

Dette har vært et stort fokus for Trygg trafikk i Nordland fylke, det arbeidet som gjøres i kommunene er så utrolig viktig for at vi skal nå vårt mål om null hardt skadde og null drepte i trafikken. Man kan ikke fikse utfordringen i trafikken med noe hurtig løsning, men vi jobber kontinuerlig med dette, og vi er så utrolig glade for at vi kan være her i Sortland å overrekke denne prisen, sa Kari Vassbotn, regionleder i Trygg trafikk.

Trafikksikkerhetskoordinator i Sortland kommune, Kristoffer Lagesen sier at nå skal trafikksikkerhetsplanen jobbes nøye med før den skal ut på høring, tiltak skal revideres, revurderes og endres. Vi har hatt en plan, men nå ønsker vi å heve denne planen hvor hver sektor har jobbet med sitt område, og vi vil ha flere holdningsbaserte tiltak.  

FV: Kommunedirektør Rita Johnsen, trafikksikkerhetskoordinator Kristoffer Lagesen, varaordfører Tove Mette Bjørkmo, regionleder Kari Vassbottn, rådgiver Marianne Bakos Sortland kommune