Redusert foreldrebetaling i barnehagene/SFO og gratis kjernetid - barnehageåret 2022/2023

Informasjon om retningslinjer for redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO for familier med lav inntekt.

► Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage

► Redusert foreldrebetaling SFO
 

Søknadsfrist: 12. juni 2022 (for virkning fra og med august 2021)