Regional plan - bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland. Høring

Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet, har vedtatt å sende Regional plan - bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland på høring. 
Høringsfrist er satt til 10. desember 2018.

Dokumenter i saken er tilgjelgelig via linkene under og kommunens Servicetorg.

Høringsbrev

Link til Nordland fylkeskommune og planforslaget

 

Høringsuttalelser sendes Nordland fylkeskommune

post@nfk.no  eller

Nordland fylkeskommune
Seksjon for plan og miljø
Fylkeshuset
8048 Bodø