Rehabilitering av Markveien nordre del, stengt vei

Sortland kommune går nå i gang med å rehabilitere nordre del av Markveien mellom Verkstedveien og Blåheiveien.

Veien skal på dette strekket bygges opp på ny, tilsvarende første del av Markveien.

Vei-strekket blir stengt for all offentlig ferdsel f.o.m. mandag 17. januar, frem til 1. november 2022. Dette innbefatter også kryssende tursti langs Selneselva.

Kart over området
- Rød strek er permanent stengt i perioden. 
- Blå strek er midlertidig stengt i perioden.
Det blir tilrettelagt og skiltet nødvendig adkomst til berørte bedrifter i dette området.

Klikk for stort bilde