Risikogrupper skal vaksineres i sin bostedskommune

Om du har fastlege på Sortland, men annen bostedskommune, skal du vaksineres i din bostedskommune.

Om du har du fått SMS fra din fastlege på Sortland om at du tilhører en risikogruppe (4, 5, 6 eller 7) med underliggende sykdom/tilstand, men har annen bostedskommune, skal du vaksineres der.

Ta kontakt med din bostedskommune, slik at de blir oppmerksom på deg som innbygger i risikogruppen. Dette gjelder også for innbyggere i Sortland kommune som har fastlege i annen kommune.

Prioriteringsrekkefølge risikogrupper:
Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI