Rydding av skog langs veier

Skog langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre brøyting og fremkommelighet.

Klikk for stort bilde

Det er grunneieres ansvar å fjerne skog på egen eiendom som:

  • reduserer eller tildekker frisiktsoner i kryss, avkjørsler, gangfelt mv.
  • hindrer brøyting av veier og fortau
  • vanskeliggjør framkommelighet for kjøretøy, som for eksempel brann og renovasjon
  • tildekker offentlige trafikkskilt
  • reduserer effekten av gatelys og medfører belastninger og ødeleggelser på gatelys

Sortland kommune kan med hjemmel i naboloven § 12 eller vegloven §§ 31og 43, pålegge grunneiere å rydde skog på egen eiendom. I regulerte områder kan det være stilt krav gjennom vedtatt reguleringsplan.

Reguleringsplaner finner du her