Rydding av vegetasjon langs gatelystraseer

Sortland kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet.

Feil på gatelysanlegg som skyldes vegetasjon blir ikke prioritert utbedret før dette er fjernet i tilstrekkelig grad.

Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at kommunen får beskjed slik at utbedring kan skje. Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Gatelys - Klikk for stort bilde

Sist endret 20.04.2017