Selvregistrering av positiv selvtest

I helgen ble vår løsning av selvregistrering for positiv selvtest tatt i bruk av flere.

Tilbakemeldingen vi har fått er at selvregistreringen er brukervennlig. Håper flere tar dette i bruk når de tester positivt på selvtest.

Det kan tidvis være ventetid på vår koronatelefon, så ta i bruk selvregistrering de som kan. Vi tar kontakt, senest første virkedag. 

Virker mot alvorlig sykdomsforløp

Den siste ukes økende smittetall viser oss at også 2. og 3. dosevaksinerte blir smittet. Omikron smitter svært raskt mellom personer og dette sier meg at TISK-strategien ikke lengre vil kunne klare å stoppe utbrudd lengre.  Men det virker som om at vi kan bremse smitten ved bruk av TISK. 

Så det er viktig av de som tester positive på selvtest enten ringer vår koronatelefon eller tar i bruk vår selvregistreringsløsning slik at vi får smittesporet.

De som vi har smittesporet den siste tiden har alle hatt milde sykdomsforløp, og ingen har utviklet alvorlig sykdom. Informasjon fra FHI tilsier at vaksinen virker godt mot alvorlig sykdomsforløp, så jeg anbefaler vaksine på det sterkeste.

Med vennlig hilsen
Mette Røkenes 
Kommuneoverlege

Selvregistrering av positiv selvtest

Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider
952 64 105 kl. 08.30 - 13.00