Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen 1. november

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen. For innbyggere betyr det at kommunen ikke lenger vil være et kontaktpunkt for personlige og upersonlige skattytere hvis det er spørsmål rundt betaling av krav som restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, og arbeidsgiveravgift.

Klikk for stort bilde   

Det er Stortinget som har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. Etter 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten - endringer fra 1. november 2020

Innbyggere må kontakte Skatteetaten om skatt

Skatteetaten overtar all veiledning og behandling av henvendelser fra skattytere.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet:
behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Kommunal inkasso beholdes i kommunen
Innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og kommunal inkasso som skatteoppkreverkontorene (kemneren) gjør for kommunene, skal ikke flyttes.

Kommunene beholder sin særnamskompetanse og motregningsadgangen for de kommunale kravene som i dag kan kreves inn av skatteoppkreveren.

Inkasso og innkreving av blant annet kommunale avgifter, krav fra kommunale foretak og eiendomsskatt skal fremdeles behandles i kommunen.

Skatteoppkrever og kemner