Søk midler til holdningsskapene arbeid med fokus på bedre trafikksikkerhet

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Klikk for stort bilde 

Hvem kan søke

Midlene tildeles til andre halvår 2020 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Hva kan midlene brukes til

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og / eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv finnes på www.tryggtrafikk.no/
Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.

Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NTFU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.
 

Forslag til gode tiltak

 • Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)-synlig syklist og konkurranser  
 • Refleksopplæring: Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks.
  Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
 • Valgfag Trafikk
 • Sikring av barn i bil. Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
 • Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund) 
   

Slik søker du

Gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene og for å finne elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 1.oktober 2020.                                  

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silfis@nfk.no