Søk om ekstra midler til tryggere skoleveier og nærmiljøer

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer.

Gjennom ordningen skal det blant annet stimuleres til å etablere Hjertesoner, det vil si mest mulig bilfrie soner, rundt skoler. Midlene kan gå til ulike holdningsskapende og fysiske tiltak.

Ordningen er en del av Barnas transportplan i Nasjonal transportplan 2022–2033. Det er Statens vegvesen i samråd med fylkeskommunene som av prioriterer søknadene.

Les pressemelding fra regjeringen 27.01.2022:
Statens vegvesen inviterer nå alle Norges kommuner til å søke om tilskudd til tiltak som skal gjøre barn og unges skoleveier og nærmiljøer mer trafikksikre. 20 millioner kroner skal fordeles til gode tiltak rundt om i hele landet. Tilskuddsordningen er ny av året.

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Du finner mer om informasjon om tilskuddordningen, søknadsskjema og annen praktisk info på Statens vegvesens nettside.