Søk på midler til trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Klikk for stort bilde

Midlene tildeles andre halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.
Søknadsfrist er 1. oktober 2018.
 
Kriteriene finner du her: