Søk Spaserstokk-midler for 2022

Sortland kommune tar nå i mot søknader til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2022.

 

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2022?

Den Kulturelle Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.

Utlysningsrunde, Den Kulturelle Spaserstokken:
Vi tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere + arrangører som ønsker å gjøre arrangementer for eldre i 2022.

Søknad sendes senest 28. februar til:
Spaserstokk-komitéen  postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Søknaden bør inneholde:
                - Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
                - Informasjon om program/innhold
                - Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener
                - Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
                - Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode, o.l.
                - Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2021.

For spørsmål, kontakt Kulturfabrikkens representanter i Spaserstokk-komitéen:
Øystein Bjørstad Lindbeck
Telefon 76 10 91 59

Fredrik Arntsen Haga
Telefon 415 87 520