Søk tilskudd til trafikksikkerhetstiltak gjennom holdningsskapende arbeid

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Tilskuddene tildeles første halvår av 2022 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.
Søknadsfrist er 1. februar 2022.
 
Tiltak det kan søke tilskudd til må være holdningsskapende, for eksempel kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er for eksempel et viktig tiltak for å forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre. Hos Trygg Trafikk finnes det også mye materiell tilgjengelig som kan benyttes ved tiltak som omhandler trafikksikkerhet.

Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Ved behandling av søknaden blir tiltaket vurdert i hvilken grad det retter seg mot trafikksikkerhet og opplæring. Dette er et av kravene for tilskuddene.
 
Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Ved behandling av søknaden blir tiltaket vurdert i hvilken grad det retter seg mot trafikksikkerhet og opplæring. Dette er et av kravene for tilskuddene.

Gode tiltak kan være:
 • Sykkelopplæring:
  - Reglement
  - Hjelmbruk
  - Lysbruk
  - Ringeklokke
  - Synlig syklist og konkurranser.
 • Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund
 • Refleksopplæring:
  - Refleksjakt
  - Refleksaksjon og demonstrasjon
  - Natursti med refleks.
  - Refleksdag – for eksempel markere den nasjonale dagen som er den tredje torsdag i oktober hvert år.
 • Sikring av barn i bil – Temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken
 
Frister for å søke tilskudd første halvår 2022:
Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:
1. februar 2022
 

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:

NFTU gir også tilskudd til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. NFTU oppfordrer til prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger.
 • 15. januar
 • 15. mai
Det er ulike retningslinjer for de to tilskuddsordningene, les mer om det:
Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Søknaden leveres elektronisk:
Trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune