Søknad om akvakulturtillatelse

Offentlig ettersyn av Holmøy Produkter AS sin søknad om akvakulturtillatelse.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søker: Holmøy Produkter AS
Søknaden gjelder: Slaktemerdlokalitet
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB
Lokalitet: Holmen
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º43,771` Ø 15º30,898`

Søknad - slaktemerdlokalitet (PDF, 6 MB)
Søknad - tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (PDF, 649 kB)
Holmen ventemerd anleggskart (PDF, 560 kB)
Holmen ventemerd grunnkart (PDF, 721 kB)
Holmen ventemerd sjøkart (PDF, 909 kB)
Holmen ventemerd plankart (PDF, 4 MB)
Holmen ventemerd kommuneplankart (PDF, 2 MB)
Kart med koordinater (PDF, 327 kB)
Anlegg med undervannstopografi (PDF, 127 kB)
Beredskapsplan for rømming - ventemerd (PDF, 3 MB)
Beredskapsplan for massedød - ventemerd (PDF, 2 MB)
CTD 4 stasjoner (PDF, 234 kB)
Prosedyre dødfiskhåndtering ventemerd (PDF, 464 kB)
Prosedyre ettersyn ventemerderanlegg (PDF, 597 kB)
Prosedyre mottak av slaktefisk (PDF, 593 kB)
Hygieneinstruks ventemerd (PDF, 645 kB)
Risikovurdering sårbare naturtyper (PDF, 2 MB)
Strømrapport Holmen (PDF, 6 MB)
Strømrapport inntakspunkt (PDF, 3 MB)
Lokalitetsrapport Holmen (PDF, 9 MB)
Lokalitetsrapport B-undersøkelse (PDF, 7 MB)
Detaljregulering for ventemerderanlegg på Holmen (PDF, 12 MB)
Tillatelse til slaktemerd (PDF, 530 kB)
 

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Sortland kommune innen 07.02.2023, på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no

Eller i papirformat til

Sortland kommune
Vesterålsgata 57
Postboks 117
8401 Sortland

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 23/165