Søknad om utfylling fra Holmen industriområde

Holmøy Maritime AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med bygging av et lakseslakteri med tilhørende visningssenter.

Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde  

Søknad om utfylling - Holmen industriområde

Høringsfrist 5. oktober 2020.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Fylkesmannen i Nordland
Telefon 75 53 15 50.

Eventuelle merknader sendes innen 5. oktober på e-post til:
fmnopost@fylkesmannen.no