Søknadsfrist spillemidler

Blåbyhallen - Klikk for stort bilde

Frist for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, m.m.,  er 1. oktober. 

Det kan søkes om tilskudd til:
• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

 

Sist endret 23.08.2016